Öppna kartdata

Sedan 2010 har Örebro kommun publicerat öppna data på olika sätt. Vårt API för kartdata gör det möjligt och enkelt för alla att använda data direkt från källan.

Kartdata / Geodata

Stora delar av informationen i kommunens webbkarta är publicerad som öppna data och lyder under en Creative Commons CC-0 licens. Det innebär att information som listas som öppna data nedan kan återanvändas fritt. Information som inte anges specifikt som öppna data ägs av Örebro kommun och får inte återanvändas fritt. Informationen som inte är öppna data är främst den som fås via sök-delen i api:et nedan.

Informationen kommer från flera olika förvaltningar inom kommunen. Stadsbyggnad ansvarar för åtkomst till informationen.


eller visa lista på tillgänglig öppna data...

Intressepunkter tillgängliga som öppna data
WMS-lager tillgängliga som öppna data

  Sökbar geografisk data

  Data som är tillgängliga genom API:et är också sökbart på ett trevligt sätt!

  Informationen kommer från flera olika förvaltningar inom kommunen och Stadsbyggnad ansvarar för åtkomst till informationen. Sökdelen av API:et är fri att använda på din webbplats eller integrera i din applikation för positionering av sökta objekt. Sökresultaten via API:et är inte licensierade under CC-0 och är inte öppna data och kan därför inte användas för andra ändamål än just positionering. Har du frågor om data eller något annat är du välkommen att kontakta oss.

  Öppet API för åtkomst av geografisk data

  Örebro Kommun tillhandahåller geografisk data i två olika typer av format. JSON och WMS (WebMapService). Vi beskriver nedan hur du kan göra för att använda denna information i din tjänst.

  Intressepunkter

  http://data.karta.orebro.se/api/v1/layers

  Hämta alla lager som innehåller öppna data

  Tillgängliga parametrar
  JAVASCRIPT / JQUERY
  //GET JSON
  $.getJSON('', function (data) {
      //do something
  });
  //GET XML
  jQuery.ajax({
      type: "GET",
      url: '',
      dataType: "xml",
      success: function(data){//do something}
  });
  C#
  HttpClient client = new HttpClient();
  client.BaseAddress = new Uri("");

  //Add an Accept header for JSON format.
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  HttpResponseMessage response = client.GetAsync("").Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode){
      string result = await content.ReadAsStringAsync();
      //do something;
  }
  else{
      MessageBox.Show("Error Code" + response.StatusCode + " : Message - " + response.ReasonPhrase);
  }

  http://data.karta.orebro.se/api/v1/layers/{layerID}

  Hämtar specifikt vektor lager

  Tillgängliga parametrar
  Fel! Det är förmodligen fel på URL:en..
  JAVASCRIPT / JQUERY
  //GET JSON
  $.getJSON('', function (data) {
      //do something
  });
  //GET XML
  jQuery.ajax({
      type: "GET",
      url: '',
      dataType: "xml",
      success: function(data){//do something}
  });
  C#
  HttpClient client = new HttpClient();
  client.BaseAddress = new Uri("");

  //Add an Accept header for JSON format.
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  HttpResponseMessage response = client.GetAsync("").Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode){
      string result = await content.ReadAsStringAsync();
      //do something;
  }
  else{
      MessageBox.Show("Error Code" + response.StatusCode + " : Message - " + response.ReasonPhrase);
  }

  http://data.karta.orebro.se/api/v1/information/{objectID}

  Hämtar information om ett specifikt objekt

  Fel! Det är förmodligen fel på URL:en..
  JAVASCRIPT / JQUERY
  //GET JSON
  $.getJSON('', function (data) {
      //do something
  });
  //GET XML
  jQuery.ajax({
      type: "GET",
      url: '',
      dataType: "xml",
      success: function(data){//do something}
  });
  C#
  HttpClient client = new HttpClient();
  client.BaseAddress = new Uri("");

  //Add an Accept header for JSON format.
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  HttpResponseMessage response = client.GetAsync("").Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode){
      string result = await content.ReadAsStringAsync();
      //do something;
  }
  else{
      MessageBox.Show("Error Code" + response.StatusCode + " : Message - " + response.ReasonPhrase);
  }

  http://data.karta.orebro.se/api/v1/projections

  Hämtar tillgängliga projektioner

  Fel! Det är förmodligen fel på URL:en..
  JAVASCRIPT / JQUERY
  //GET JSON
  $.getJSON('', function (data) {
      //do something
  });
  //GET XML
  jQuery.ajax({
      type: "GET",
      url: '',
      dataType: "xml",
      success: function(data){//do something}
  });
  C#
  HttpClient client = new HttpClient();
  client.BaseAddress = new Uri("");

  //Add an Accept header for JSON format.
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  HttpResponseMessage response = client.GetAsync("").Result;

  if (response.IsSuccessStatusCode){
      string result = await content.ReadAsStringAsync();
      //do something;
  }
  else{
      MessageBox.Show("Error Code" + response.StatusCode + " : Message - " + response.ReasonPhrase);
  }

  WMS lager

  http://karta2.orebro.se/mywms1/Ovrigt.wms?LAYERS=

  Hämtar bild från wms-lager

  Fel! Det är förmodligen fel på URL:en..

  För att se vilka WMS-lager som finns tillgängliga, hämta lager enligt anvisningar längre ned på sidan. För att interaktivt presentera WMS-lager på webben kan du använda något av följande Javascript bibliotek:

  Web Map Service (WMS) är ett protokoll för att publicera georefererad kartinformation i rasterformat över internet. Protokollet är en standard framtagen av Open Geospatial Consortium (OGC). Standarden beskriver hur interaktionen med en webbtjänst för kartbildsgenering ska fungera dvs hur man begär en kartbild och på vilket sätt webbtjänsten ska svara.
  Läs mer: http://www.opengeospatial.org/standards/wms

  http://data.karta.orebro.se/api/v1/layers?type=wmsLayer

  Hämtar tillgängliga wms-lager

  Fel! Det är förmodligen fel på URL:en..

   SÖK

   Sökning genom API:et gör det möjligt att hämta positioner för bl.a. intressepunkter, adresser och fastigheter som kan användas för positionering direkt på din webbplats eller i din applikation. Denna data är inte licensierad under CC-0.

   http://data.karta.orebro.se/api/v1/search/{sökord}

   Söker information...

   Fel! Det är förmodligen fel på URL:en..
   JAVASCRIPT / JQUERY
   //GET JSON
   $.getJSON('', function (data) {
       //do something
   });
   //GET XML
   jQuery.ajax({
       type: "GET",
       url: '',
       dataType: "xml",
       success: function(data){//do something}
   });
   C#
   HttpClient client = new HttpClient();
   client.BaseAddress = new Uri("");

   //Add an Accept header for JSON format.
   client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

   HttpResponseMessage response = client.GetAsync("").Result;

   if (response.IsSuccessStatusCode){
       string result = await content.ReadAsStringAsync();
       //do something;
   }
   else{
       MessageBox.Show("Error Code" + response.StatusCode + " : Message - " + response.ReasonPhrase);
   }

   Till sökfunktionen finns ett antal parameterar som kan användas för att hämta viss typ av data, minimera antal sökträffar osv. Följande parametrar kan användas som komplement i sökningen:

   • Top – Hämtar en begränsad mängd träffar, exempelvis returnerar top=20 just de första 20 träffarna i sökresultatet.
   • excludeGeoObjects – Denna parameter kan sättas till true om man vill exkludera geografiska intressepunkter från sökningen.
   • srs – Returnerar objekt med koordinater i önskat koordinatsystem.
   Exempel på detta skulle kunna vara: http://data.karta.orebro.se/api/v1/search/stortorget?top=10&excludeGeoObjects=true&srs=epsg:4326.

   Om du har frågor eller funderingar på hur du använder vår öppna geografiska data är du välkommen att höra av dig till Geodataenheten